Giấy mời các nghiên cứu sinh, học viên và người thân tới dự lễ trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ tháng 08 năm 2019

Ghi chú: Giấy mời của từng nghiên cứu sinh và học viên lấy tại Văn phòng Viện đào tạo sau đại học, Phòng 203 nhà A6. Thời gian từ ngày 12/8/2019 đến 22/8/2019.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.