Thông báo Lịch thi Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2021 (ngày 03-04/7/2021)