Thông báo về việc điều chỉnh Lịch thi Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2021