Thông tin tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2021 (Ngày thi dự kiến: 23, 24/10/2021)