VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

INSTITUTE OF POSTGRADUATE EDUCATION

Languages

  • English
  • Tiếng Việt

Ngày gửi Tiêu đề File Đính kèm
14/08/2023 LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
14/06/2023 Thông báo về việc Xét tốt nghiệp cao học Khóa 2021 đợt 1
09/06/2023 Thông báo Về việc Xét tốt nghiệp cao học Khóa 2021 đợt 1
26/04/2023 Thông báo tổ chức ôn luyện Tiếng anh theo chuẩn Vstep cho khoá 2022 đợt 1 và 2 File Mau_Phieu_dang_ky_on_thi_Vstep_dot_1.2023.docx
28/12/2022 Admission Notice For Master Programs in English 2023 Microsoft Office document icon Application form-Phụ lục I (TT30).doc
05/10/2022 Thông báo Họp giao ban đào tạo sau đại học & Chương trình
21/07/2022 Thông báo về việc tổ chức Lễ trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ
07/02/2022 Thông báo về việc đăng ký đề tài luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ khóa 2020 đợt 2 Microsoft Office document icon BM.01-QT.SDH_.05_-_PHIEU_DANG_KY_DE_TAI.doc, Microsoft Office document icon BM.02-QT.SDH_.05_-_DE_CUONG_LUAN_VAN_THAC_SY.doc
07/02/2022 Thông báo về việc đăng ký đề tài luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ khóa 2020 đợt 2 Microsoft Office document icon BM.01-QT.SDH_.05_-_PHIEU_DANG_KY_DE_TAI.doc, Microsoft Office document icon BM.02-QT.SDH_.05_-_DE_CUONG_LUAN_VAN_THAC_SY.doc
07/02/2022 Thông báo về việc nộp luận văn tốt nghiệp cao học khóa 2020 đợt 1
27/01/2022 Kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh đợt tháng 1 năm 2022
24/01/2022 Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Nguyễn Việt Đức
24/01/2022 Thông báo Hội thảo khoa học cấp Trường của NCS. Đặng Quang Việt
20/01/2022 Thông báo về việc triển khai đào tạo trực tiếp từ 07/02/2022
18/01/2022 Danh sách ứng viên xét tuyển nghiên cứu sinh đợt tháng 01 năm 2022