VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

INSTITUTE OF POSTGRADUATE EDUCATION

Languages

  • English
  • Tiếng Việt

Ngày gửi Tiêu đề File Đính kèm
05/04/2024 Kết quả xét tuyển NCS đợt tháng 4 năm 2024
29/03/2024 Giấy mời: Gặp mặt nhân Kỷ niệm 68 năm Ngày thành lập Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (01/4/1956 - 01/4/2024)
29/03/2024 Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học Cấp Trường - NCS. Hoàng Hồng Giang
28/03/2024 Kết quả xét tuyển NCS đợt tháng 3 năm 2024
28/03/2024 Kết quả xét tuyển NCS đợt tháng 3 năm 2024
28/03/2024 Kết quả xét tuyển NCS đợt tháng 2 năm 2024
27/03/2024 LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH (Chỉnh sửa)
25/03/2024 Hướng dẫn truy cập sử dụng cơ sở dữ liệu năm 2024- Thư viện Trường ĐHHHVN
23/03/2024 Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh đợt tháng 03.2024 - Ngành Khoa học Hàng hải
19/03/2024 Thông báo về việc Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở - NCS Nguyễn Thanh Vân
18/03/2024 Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh đợt tháng 03.2024
18/03/2024 Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học Cấp Trường - NCS. Đoàn Hữu Khánh
16/03/2024 Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học Cấp Trường - NCS. Đoàn Hữu Khánh
16/03/2024 Thông báo về việc Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở - NCS Nguyễn Văn Quảng
15/03/2024 Thông báo về việc tổ chức Giải thể thao Viện Đào tạo Sau đại học năm 2024 File DS đăng ký Giải thể thao Viện.docx