VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

INSTITUTE OF POSTGRADUATE EDUCATION

Languages

  • English
  • Tiếng Việt

Tiêu đề Loại mẫu giấy tờ Ngày đăng File đính kèm
Biểu mẫu và hướng dẫn về việc Thực tập tốt nghiệp và Đề án tốt nghiệp thạc sĩ Cao học 12/03/2024 File Biểu mẫu ISO về thực tập+đề án tốt nghiệp thạc sĩ.rar
DANH MỤC NGÀNH TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC PHÙ HỢP VỚI CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2023 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM Cao học 27/06/2023 PDF icon DANH MUC BSKT DOT 2 NAM 2023.pdf
DANH MỤC NGÀNH TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC PHÙ HỢP VỚI CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2023 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM Cao học 06/12/2022 PDF icon DANH MUC BSKT DOT 1 NAM 2023.pdf
DANH MỤC NGÀNH TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC PHÙ HỢP VỚI CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM Cao học 19/07/2022 PDF icon DANH MUC BSKT DOT 2 NAM 2022.pdf
Danh mục ngành phù hợp được xét tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2022 Nghiên cứu sinh 15/04/2022 PDF icon Danh mục Nganh đào tạo phù hợp xét tuyển NCS - 2022.pdf
DANH MỤC HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ DANH SÁCH CÁC NHÀ KHOA HỌC HƯỚNG DẪN NCS NĂM 2022 Nghiên cứu sinh 03/03/2022 PDF icon Danh mục hướng nghiên cứu và Danh sách các nhà khoa học hướng dẫn NCS - 2022-ok.pdf
Đơn đăng ký học lớp đào tạo trình độ thạc sĩ dành cho SV Trường Cao học 07/01/2022 Microsoft Office document icon Don_dang_ky_hoc_lop_dao_tao_trinh_do_thac_si_danh_cho_SV_Truong-Update.doc
Hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ - 2022 Cao học 04/01/2022 File Ho_so_tuyen_sinh_cao_hoc_DHHHVN.rar
Hồ sơ dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ Nghiên cứu sinh 30/09/2019 File HO SO DU TUYEN DAO TAO TRINH DO TIEN SI.rar
ĐƠN XIN BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ Nghiên cứu sinh 28/11/2017 File bm.01.qt_.sdh_.06_-_don_xin_bao_ve_luan_an_cap_co_so_1.docx