Mẫu giấy tờ

Tiêu đề Loại mẫu giấy tờ Ngày đăng File đính kèm
Nhận xét bản tóm tắt luận án tiến sĩ dùng cho các nhà khoa học, các đơn vị Nghiên cứu sinh 10/09/2015 Microsoft Office document icon BM.10.QT_.SDH_.06 - NX TOM TAT LUAN AN TIEN SI NHA KHOA HOC.doc
Bản nhận xét của các thành viên hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường Nghiên cứu sinh 10/09/2015 Microsoft Office document icon BM.09.QT_.SDH_.06 - NX LUAN AN TS CUA HD CAP TRUONG.doc
Lý lịch khoa học của nghiên cứu sinh Nghiên cứu sinh 10/09/2015 Microsoft Office document icon BM.08.QT_.SDH_.06 - LY LICH KHOA HOC CUA NCS.doc
Bản nhận xét của các thành viên hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở Nghiên cứu sinh 10/09/2015 Microsoft Office document icon BM.02.QT_.SDH_.06 - BAN NHAN XET CAC THANH VIEN HD CAP CO SO.doc
Đơn xin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở Nghiên cứu sinh 10/09/2015 Microsoft Office document icon BM.01.QT_.SDH_.06 - DON XIN BAO VE LUAN AN CAP CO SO.doc
Đơn xin gia hạn thời gian học tập, nghiên cứu và thực hiện luận án tiến sĩ Nghiên cứu sinh 10/09/2015 Microsoft Office document icon BM.10.QT_.SDH_.04 - DON XIN GIA HAN THOI GIAN HOC TAP VA NC.doc
Báo cáo tiến độ học tập, nghiên cứu và thực hiện đề tài luận án tiến sĩ Nghiên cứu sinh 10/09/2015 Microsoft Office document icon BM.09.QT_.SDH_.04 - BAO CAO TINH HINH THUC HIEN TIEN DO HP, NC.doc
Đơn xin bảo vệ tiểu luận tổng quan - chuyên đề tiến sĩ Nghiên cứu sinh 10/09/2015 Microsoft Office document icon BM.03.QT_.SDH_.04 - DON XIN BAO VE TLTQ-CDTS.doc
Xác nhận chỉnh sửa luận văn sau khi bảo vệ xong Cao học 10/09/2015 Microsoft Office document icon XAC NHAN CHINH SUA LUAN VAN SAU KHI BAO VE.doc
Lý lịch khoa học của học viên Cao học 10/09/2015 Microsoft Office document icon BM.04-QT.SDH_.05 - LY LICH KHOA HOC CUA HV.DOC