Chương trình Đào tạo

STT Ngành Trình độ
1 Marine machinery operation and maintenance Tiến sĩ
2 Maritime science Tiến sĩ
3 Control and automation engineering Tiến sĩ
4 Mechanical and marine engineering Tiến sĩ
5 Shipbuilding Tiến sĩ
6 Transport organization and management Tiến sĩ
7 Hydraulic engineering Tiến sĩ
8 Maritime Safety Engineering Thạc sỹ
9 Marine Machinery Operation And Maintenance Thạc sỹ
10 Mechanical And Marine Engineering Thạc sỹ
11 Shipbuilding Thạc sỹ
12 Transport Organization And Management Thạc sỹ
13 Control And Automation Engineering Thạc sỹ
14 Maritime Administration Thạc sỹ
15 Economics Management Thạc sỹ
16 Information Technology Thạc sỹ
17 Chuyên Ngành Bảo Đảm An Toàn Hàng Hải Thạc sỹ
18 Hydraulic Engineering Thạc sỹ
19 Electronics Engineering Thạc sỹ
20 Civil And Industrial Engineering Thạc sỹ
21 Enviromental Engineering Thạc sỹ
22 Chương trình đào tạo các ngành thạc sĩ áp dụng cho các khóa từ 2017 đợt 2 Thạc sỹ
23 Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy Tiến sĩ
24 Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành: Tổ chức và Quản lý vận tải Tiến sĩ
25 Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật tàu thủy Tiến sĩ
26 Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành: Máy thiết bị tàu thủy Tiến sĩ
27 Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Tiến sĩ
28 Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành: Khoa học hàng hải Tiến sĩ
29 Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành: Khai thác, bảo trì tàu thủy Tiến sĩ
30 Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật tàu thủy theo đề án 911 Tiến sĩ
31 Kĩ thuật Môi trường Thạc sỹ
32 Ngành Kĩ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Thạc sỹ
33 Chuyên ngành Kĩ thuật môi trường
34 BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI
35 Ngành Kỹ thuật điện tử Thạc sỹ
36 Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy Thạc sỹ
37 Chuyên ngành Máy và thiết bị tàu thủy
38 Ngành Quản lý kinh tế Thạc sỹ
39 Ngành Công nghệ thông tin Thạc sỹ
40 Chuyên ngành Quản lý hàng hải Thạc sỹ
41 Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
42 Ngành Kỹ thuật điện tử
43 Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa Thạc sỹ
44 Ngành Tổ chức và Quản lý vận tải Thạc sỹ
45 Chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy Thạc sỹ
46 Chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy
47 Chuyên ngành Máy và thiết bị tàu thủy Thạc sỹ
48 Chuyên ngành Khai thác, bảo trì tàu thuỷ Thạc sỹ