VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

INSTITUTE OF POSTGRADUATE EDUCATION

Languages

  • English
  • Tiếng Việt

STT Ngành Trình độ
1 Quản lý tài chính Thạc sỹ
2 Quản lý dự án đầu tư và xây dựng Thạc sỹ
3 Kỹ thuật điện tử - viễn thông Thạc sỹ
4 Quản lý vận tải và Logistics Thạc sỹ
5 Marine machinery operation and maintenance Tiến sĩ
6 Maritime science Tiến sĩ
7 Control and automation engineering Tiến sĩ
8 Mechanical and marine engineering Tiến sĩ
9 Shipbuilding Tiến sĩ
10 Transport organization and management Tiến sĩ
11 Hydraulic engineering Tiến sĩ
12 Maritime Safety Engineering Thạc sỹ
13 Marine Machinery Operation And Maintenance Thạc sỹ
14 Mechanical And Marine Engineering Thạc sỹ
15 Shipbuilding Thạc sỹ
16 Transport Organization And Management Thạc sỹ
17 Control And Automation Engineering Thạc sỹ
18 Maritime Administration Thạc sỹ
19 Economics Management Thạc sỹ
20 Hydraulic Engineering Thạc sỹ
21 Electronics Engineering Thạc sỹ
22 Civil And Industrial Engineering Thạc sỹ
23 Enviromental Engineering Thạc sỹ
24 Information Technology Thạc sỹ
25 Chương trình đào tạo các ngành thạc sĩ áp dụng cho các khóa từ 2017 đợt 2 Thạc sỹ
26 Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy Tiến sĩ
27 Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành: Tổ chức và Quản lý vận tải Tiến sĩ
28 Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật tàu thủy Tiến sĩ
29 Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành: Máy thiết bị tàu thủy Tiến sĩ
30 Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Tiến sĩ
31 Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành: Khoa học hàng hải Tiến sĩ
32 Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành: Khai thác, bảo trì tàu thủy Tiến sĩ
33 Kĩ thuật Môi trường Thạc sỹ
34 Ngành Kĩ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Thạc sỹ
35 Chuyên ngành Kĩ thuật môi trường
36 BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI
37 Chuyên Ngành Bảo Đảm An Toàn Hàng Hải Thạc sỹ
38 Ngành Kỹ thuật điện tử Thạc sỹ
39 Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy Thạc sỹ
40 Chuyên ngành Máy và thiết bị tàu thủy
41 Ngành Quản lý kinh tế Thạc sỹ
42 Ngành Công nghệ thông tin Thạc sỹ
43 Chuyên ngành Quản lý hàng hải Thạc sỹ
44 Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
45 Ngành Kỹ thuật điện tử
46 Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa Thạc sỹ
47 Ngành Tổ chức và Quản lý vận tải Thạc sỹ
48 Chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy Thạc sỹ
49 Chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy
50 Chuyên ngành Máy và thiết bị tàu thủy Thạc sỹ
51 Chuyên ngành Khai thác, bảo trì tàu thuỷ Thạc sỹ