VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

INSTITUTE OF POSTGRADUATE EDUCATION

Languages

  • English
  • Tiếng Việt

Tiêu đề Tên LA/LV Học viên Giáo viên hướng dẫn Lớp File Đính kèm
NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG NGÀNH VẬN TẢI BIỂN VỚI GDP VÀ DÂN SỐ VIỆT NAM Tiến sĩ NCS. Đỗ Thanh Tùng GS. TS. Vương Toàn Thuyên Tổ chức và Quản lý vận tải
PHÁT TRIỂN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG THEO HƯỚNG BỀN VỮNG Tiến sĩ NCS. Nguyễn Quang Thành GS. TSKH Nguyễn Hữu Hà Tổ chức và Quản lý vận tải
NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGOẠI THƯƠNG ĐƯỜNG BIỂN VIỆT NAM Tiến sĩ NCS. Vương Thu Giang PGS. TS. Đặng Công Xưởng và PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Tổ chức và Quản lý vận tải
NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ TÁCH DẦU RA KHỎI NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP LY TÂM Tiến sĩ NCS. Nguyễn Việt Đức PGS.TS. Nguyễn Hồng Phúc và PGS.TS. Trần Hồng Hà Kỹ thuật cơ khí động lực
GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HỢP TÁC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN GIỮA VIỆT NAM VỚI MỘT SỐ NƯỚC TRONG KHỐI ASEAN Tiến sĩ NCS. Nguyễn Thị Thu hà PGS.TS. Đinh Ngọc Viện và PGS.TS. Vũ Trụ Phi Tổ chức và Quản lý vận tải
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DỊCH VỤ CẢNG BIỂN TẠI VIỆT NAM Tiến sĩ NCS. Hoàng Thị Lịch PGS.TS. Nguyễn Thanh Thủy và TS. Bùi Thiên Thu Tổ chức và Quản lý vận tải
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN PID THÍCH NGHI DỰA TRÊN MẠNG NƠ-RON NHÂN TẠO CHO HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TÀU THỦY Tiến sĩ NCS. Võ Hồng Hải PGS.TS. Phạm Kỳ Quang và PGS.TS. Nguyễn Phùng Hưng Khoa học Hàng hải
NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNG HẢI VIỆT NAM Tiến sĩ NCS. Trần Công Sáng PGS.TS. Nguyễn Viết Thành và GS.TS. Lương Công Nhớ Khoa học Hàng hải
DỰ BÁO RỦI RO TÍN DỤNG TRONG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỘI TÀU CONTAINER CỦA VIỆT NAM Tiến sĩ NCS. Trương Quý Hào GS. TS. Vương Toàn Thuyên và PGS. TS. Phạm Văn Thứ Tổ chức và Quản lý vận tải
Nghiên cứu năng lực của sỹ quan hàng hải Việt Nam trong xử lý tình huống có nguy cơ đâm va tàu trên biển trong ca trực độc lập Tiến sĩ NCS. Mai Xuân Hương PGS.TS Nguyễn Kim Phương và TS. Hà Nam Ninh Khoa học Hàng hải