VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

INSTITUTE OF POSTGRADUATE EDUCATION

Languages

  • English
  • Tiếng Việt

Tiêu đề Tên LA/LV Học viên Giáo viên hướng dẫn Lớp File Đính kèm
NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUAN SÁT VÀ QUẢN LÝ TÀU THUYỀN ỨNG DỤNG HỆ THỐNG NHẬN DẠNG TỰ ĐỘNG (AIS) Tiến sĩ NCS. Nguyễn Thanh Vân PGS.TS. Nguyễn Minh Đức & PGS.TS. Trần Xuân Việt Khoa học Hàng hải
NGHIÊN CỨU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỀU KHIỂN BÁM QUỸ ĐẠO CỦA PHƯƠNG TIỆN CHUYỂN ĐỘNG NGẦM Tiến sĩ NCS. Vũ Văn Quang PGS.TS. Đinh Anh Tuấn và PGS.TS. Phạm Ngọc Tiệp Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG THUẬT TOÁN NGẪU NHIÊN TÍNH TOÁN TUYẾN ĐƯỜNG VÀ KẾ HOẠCH CHẠY TÀU TỐI ƯU TRÊN CƠ SỞ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ THỜI TIẾT Tiến sĩ NCS. Đặng Quang Việt PGS.TS. Nguyễn Viết Thành và PGS.TS. Nguyễn Minh Đức Khoa học Hàng hải
NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG MÔ PHỎNG CHUYỂN ĐỘNG TÀU THUỶ VỚI SÀN TREO BA BẬC TỰ DO ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN HIỆN ĐẠI Tiến sĩ NCS. Trương Công Mỹ PGS.TS. Nguyễn Kim Phương và PGS.TS. Đinh Anh Tuấn Khoa học Hàng hải
NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG NGÀNH VẬN TẢI BIỂN VỚI GDP VÀ DÂN SỐ VIỆT NAM Tiến sĩ NCS. Đỗ Thanh Tùng GS. TS. Vương Toàn Thuyên Tổ chức và Quản lý vận tải
PHÁT TRIỂN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG THEO HƯỚNG BỀN VỮNG Tiến sĩ NCS. Nguyễn Quang Thành GS. TSKH Nguyễn Hữu Hà Tổ chức và Quản lý vận tải
NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGOẠI THƯƠNG ĐƯỜNG BIỂN VIỆT NAM Tiến sĩ NCS. Vương Thu Giang PGS. TS. Đặng Công Xưởng và PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Tổ chức và Quản lý vận tải
NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ TÁCH DẦU RA KHỎI NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP LY TÂM Tiến sĩ NCS. Nguyễn Việt Đức PGS.TS. Nguyễn Hồng Phúc và PGS.TS. Trần Hồng Hà Kỹ thuật cơ khí động lực
GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HỢP TÁC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN GIỮA VIỆT NAM VỚI MỘT SỐ NƯỚC TRONG KHỐI ASEAN Tiến sĩ NCS. Nguyễn Thị Thu hà PGS.TS. Đinh Ngọc Viện và PGS.TS. Vũ Trụ Phi Tổ chức và Quản lý vận tải
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DỊCH VỤ CẢNG BIỂN TẠI VIỆT NAM Tiến sĩ NCS. Hoàng Thị Lịch PGS.TS. Nguyễn Thanh Thủy và TS. Bùi Thiên Thu Tổ chức và Quản lý vận tải