VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

INSTITUTE OF POSTGRADUATE EDUCATION

Languages

  • English
  • Tiếng Việt

Tiêu đề Tên LA/LV Học viên Giáo viên hướng dẫn Lớp File Đính kèm
Nghiên cứu cơ chế hình thành và phát triển cặn lắng trong buồng cháy động cơ diesel Tiến sĩ NCS. Phạm Văn Việt GS.TS. Lương Công Nhớ và PGS.TS. Trần Qaung Vinh KHAI THÁC BẢO TRÌ TÀU THỦY
Nghiên cứu chế tạo thiết bị đo mô - men xoắn và phân tích dao động xoắn hệ trục Diesel lai chân vịt tàu thủy Tiến sĩ NCS. Hoàng Văn Sĩ PGS.TSKH. Đỗ Đức Lưu và TS. Lê Văn Vang KHAI THÁC BẢO TRÌ TÀU THỦY
Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Tiến sĩ Nguyễn Thị Thúy Hà GS.TS. Vương Toàn Thuyên & PGS.TS. Nguyễn Văn Sơn Tổ chức và Quản lý vận tải
Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 Tiến sĩ NCS. Bùi Văn Minh PGS.TS. Lê Quốc Tiến & PGS.TS. Đào Minh Quân Khoa học Hàng hải
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG XÂM THỰC BÁNH LÁI ĐẾN LỰC BẺ LÁI TÀU THỦY Tiến sĩ NCS. Cổ Tấn Anh Vũ PGS. TS. Phạm Kỳ Quang; TS. Vũ Văn Duy Khoa học Hàng hải
NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG TÂM LOGISTICS PHỤC VỤ CẢNG CỬA NGÕ QUỐC TẾ HẢI PHÒNG TẠI LẠCH HUYỆN Tiến sĩ NCS. LÊ ĐĂNG PHÚC PGS.TS Đan Đức Hiệp; PGS.TS Nguyễn Văn Sơn Tổ chức và Quản lý vận tải
NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA TỔ HỢP CHÂN VỊT - BÁNH LÁI ĐẾN ĐIỀU KHIỂN HƯỚNG ĐI TÀU THỦY TRÊN TUYẾN LUỒNG HẢI PHÒNG Tiến sĩ NCS. Bùi Văn Cường PGS.TS. Phạm Kỳ Quang; PGS.TS. Lương Công Nhớ Khoa học Hàng hải
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHU KỲ KINH TẾ ĐẾN HOẠT ĐỘNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN Ở VIỆT NAM Tiến sĩ NCS. Nguyễn Thị Thúy Hồng PGS.TS. Dương Văn Bạo và GS.TS. Vương Toàn Thuyên Tổ chức và Quản lý vận tải
XÂY DỰNG MÔ HÌNH DỰ BÁO LƯỢNG HÀNG CONTAINER THÔNG QUA CẢNG BIỂN HẢI PHÒNG Tiến sĩ NCS. Phạm Thị Thu Hằng PGS. TS. PHẠM VĂN CƯƠNG Tổ chức và Quản lý vận tải
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG CUNG ỨNG THAN NHẬP KHẨU ĐƯỜNG BIỂN CHO CÁC NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VIỆT NAM Tiến sĩ NCS. Phạm Việt Hùng PGS. TS. PHẠM VĂN CƯƠNG Tổ chức và Quản lý vận tải