Luận án / Luận văn Tiến sĩ

Tiêu đề Luận văn / Luận án Học viên Giáo viên hướng dẫn Lớp File Đính kèm
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHU KỲ KINH TẾ ĐẾN HOẠT ĐỘNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN Ở VIỆT NAM Tiến sĩ NCS. Nguyễn Thị Thúy Hồng PGS.TS. Dương Văn Bạo và GS.TS. Vương Toàn Thuyên Tổ chức và Quản lý vận tải
XÂY DỰNG MÔ HÌNH DỰ BÁO LƯỢNG HÀNG CONTAINER THÔNG QUA CẢNG BIỂN HẢI PHÒNG Tiến sĩ NCS. Phạm Thị Thu Hằng PGS. TS. PHẠM VĂN CƯƠNG Tổ chức và Quản lý vận tải
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG CUNG ỨNG THAN NHẬP KHẨU ĐƯỜNG BIỂN CHO CÁC NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VIỆT NAM Tiến sĩ NCS. Phạm Việt Hùng PGS. TS. PHẠM VĂN CƯƠNG Tổ chức và Quản lý vận tải
Đề xuất giải pháp phát triển bền vững cảng biển Hải Phòng Tiến sĩ NCS. Ngô Đức Du PGS.TS. Đan Đức Hiệp; PGS.TS. Dương Văn Bạo Tổ chức và Quản lý vận tải
TỐI ƯU HÓA HỆ THỐNG VẬN TẢI GẠO XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM Tiến sĩ NCS. Nguyễn Thị Liên PGS. TS. Phạm Văn Cương; PGS. TS. Vũ Trụ Phi Tổ chức và Quản lý vận tải