VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

INSTITUTE OF POSTGRADUATE EDUCATION

Languages

  • English
  • Tiếng Việt

Tiêu đề Tên LA/LV Học viên Giáo viên hướng dẫn Lớp File Đính kèm
Đề xuất giải pháp phát triển bền vững cảng biển Hải Phòng Tiến sĩ NCS. Ngô Đức Du PGS.TS. Đan Đức Hiệp; PGS.TS. Dương Văn Bạo Tổ chức và Quản lý vận tải
TỐI ƯU HÓA HỆ THỐNG VẬN TẢI GẠO XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM Tiến sĩ NCS. Nguyễn Thị Liên PGS. TS. Phạm Văn Cương; PGS. TS. Vũ Trụ Phi Tổ chức và Quản lý vận tải