Luận án / Luận văn Tiến sĩ

Tiêu đề Luận văn / Luận án Học viên Giáo viên hướng dẫn Lớp File Đính kèm
CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC CHO NGÀNH ĐÓNG TÀU KHU VỰC HẢI PHÒNG Tiến sĩ NCS. Hoàng Thị Thúy Phương PGS.TS. Nguyễn Thái Sơn Tổ chức và Quản lý vận tải
Nghiên cứu ảnh hưởng Cảng Hải Phòng đến phát triển kinh tế thành phố Hải Phòng Tiến sĩ NCS. Vương Toàn Thu Thủy PGS. TS. Nguyễn Hoàng Tiệm và PGS. TS. Dương Văn Bạo Tổ chức và Quản lý vận tải
Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp dầu thực vật - diesel đến phun nhiên liệu, tạo hỗn hợp, cháy và tính năng của động cơ diesel tàu thủy Tiến sĩ NCS. Nguyễn Đức Hạnh PGS. TSKH. Đặng Văn Uy và PGS. TS. Nguyễn Đại An Kỹ thuật cơ khí động lực
Nghiên cứu nâng cao độ chính xác dẫn đường cho tàu ngầm hoạt động trong khu vực Biển Đông Tiến sĩ NCS. Nguyễn Quang Huy PGS.TS. Nguyễn Viết Thành và PGS. TS. Phạm Xuân Dương Khoa học Hàng hải
GIẢI PHÁP HỢP LÝ HÓA CƠ CẤU ĐỘI TÀU CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM Tiến sĩ NCS. Nguyễn Cảnh Hải TS. Nguyễn Hữu Hùng; PGS.TS. Đặng Công Xưởng Tổ chức và Quản lý vận tải
Nghiên cứu giám sát rung động trên động cơ diesel tàu biển Tiến sĩ NCS. Lại Huy Thiện PGS.TSKH. Đỗ Đức Lưu Kỹ thuật cơ khí động lực
Nghiên cứu tính toán hệ dây neo công trình biển nổi đặt tại vùng biển Việt Nam Tiến sĩ NCS. Nguyễn Thị Thu Lê PGS.TS. Lê Hồng Bang và PGS.TS. Đỗ Quang Khải Kỹ thuật cơ khí động lực
Nghiên cứu giải pháp điều khiển bám quỹ đạo tàu thủy có ràng buộc tín hiệu và bất định hàm ở đầu vào Tiến sĩ NCS. Nguyễn Hữu Quyền PGS. TS. Trần Anh Dũng Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Giải pháp nâng cao năng lực tài chính của doanh nghiệp cảng biển Việt Nam Tiến sĩ NCS. Hoàng Thị Phương Lan PGS.TS. Đinh Ngọc Viện và PGS.TS. Nguyễn Hồng Vân Tổ chức và Quản lý vận tải
Nghiên cứu hệ thống điều khiển phi tuyến bền vững cho cần trục container đặt trên phao nổi Tiến sĩ NCS. Phạm Văn Triệu PGS. TS. Lê Anh Tuấn và TS. Hoàng Mạnh Cường Kỹ thuật cơ khí động lực