VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

INSTITUTE OF POSTGRADUATE EDUCATION

Languages

  • English
  • Tiếng Việt

Tiêu đề Tên LA/LV Học viên Giáo viên hướng dẫn Lớp File Đính kèm
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN PID THÍCH NGHI DỰA TRÊN MẠNG NƠ-RON NHÂN TẠO CHO HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TÀU THỦY Tiến sĩ NCS. Võ Hồng Hải PGS.TS. Phạm Kỳ Quang và PGS.TS. Nguyễn Phùng Hưng Khoa học Hàng hải
NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNG HẢI VIỆT NAM Tiến sĩ NCS. Trần Công Sáng PGS.TS. Nguyễn Viết Thành và GS.TS. Lương Công Nhớ Khoa học Hàng hải
DỰ BÁO RỦI RO TÍN DỤNG TRONG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỘI TÀU CONTAINER CỦA VIỆT NAM Tiến sĩ NCS. Trương Quý Hào GS. TS. Vương Toàn Thuyên và PGS. TS. Phạm Văn Thứ Tổ chức và Quản lý vận tải
Nghiên cứu năng lực của sỹ quan hàng hải Việt Nam trong xử lý tình huống có nguy cơ đâm va tàu trên biển trong ca trực độc lập Tiến sĩ NCS. Mai Xuân Hương PGS.TS Nguyễn Kim Phương và TS. Hà Nam Ninh Khoa học Hàng hải
NGHIÊN CỨU ĐIỀU KHIỂN BÁM TỐI ƯU MÔ-MEN CHO ĐỘNG CƠ XĂNG ĐỂ GIẢM LƯỢNG NHIÊN LIỆU TIÊU THỤ Tiến sĩ NCS. Đào Quang Khanh PGS.TS. Lưu Kim Thành; PGS.TS. Trần Anh Dũng Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG BÁO ỔN ĐỊNH THEO THỜI GIAN THỰC CHO TÀU HÀNG RỜI Tiến sĩ NCS. Nguyễn Xuân Long PGS.TS. Nguyễn Kim Phương; PGS.TS. Nguyễn Công Vịnh Khoa học Hàng hải
CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC CHO NGÀNH ĐÓNG TÀU KHU VỰC HẢI PHÒNG Tiến sĩ NCS. Hoàng Thị Thúy Phương PGS.TS. Nguyễn Thái Sơn Tổ chức và Quản lý vận tải
Nghiên cứu ảnh hưởng Cảng Hải Phòng đến phát triển kinh tế thành phố Hải Phòng Tiến sĩ NCS. Vương Toàn Thu Thủy PGS. TS. Nguyễn Hoàng Tiệm và PGS. TS. Dương Văn Bạo Tổ chức và Quản lý vận tải
Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp dầu thực vật - diesel đến phun nhiên liệu, tạo hỗn hợp, cháy và tính năng của động cơ diesel tàu thủy Tiến sĩ NCS. Nguyễn Đức Hạnh PGS. TSKH. Đặng Văn Uy và PGS. TS. Nguyễn Đại An Kỹ thuật cơ khí động lực
Nghiên cứu nâng cao độ chính xác dẫn đường cho tàu ngầm hoạt động trong khu vực Biển Đông Tiến sĩ NCS. Nguyễn Quang Huy PGS.TS. Nguyễn Viết Thành và PGS. TS. Phạm Xuân Dương Khoa học Hàng hải