CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC CHO NGÀNH ĐÓNG TÀU KHU VỰC HẢI PHÒNG