Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Thạc sĩ đợt 1 năm 2020