Liên hệ

Viện Đào tạo Sau Đại học

Tầng 2 - Nhà A6 - Khu Hiệu bộ
Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam - 484 Lạch Tray - Lê Chân - Hải Phòng