VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

INSTITUTE OF POSTGRADUATE EDUCATION

Languages

  • English
  • Tiếng Việt

Viện Đào tạo Sau Đại học

Tầng 2 - Nhà A6 - Khu Hiệu bộ
Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam - 484 Lạch Tray - Lê Chân - Hải Phòng