Thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực tiếng anh B1, B2 theo khung ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam đối với các học viên cao học khóa 2017 đợt 1 và NCS