Thông báo về việc tổ chức Giải bóng đá Viện Đào tạo sau đại học chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11