Thông báo về việc tổ chức Kỳ thi Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2021