Thông báo về việc tổ chức Lễ khai giảng Khóa đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020