Thông báo về việc tổ chức Lễ trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ tháng 01/2019