Thông báo về việc điều chỉnh quy định nộp luận văn tốt nghiệp cao học Khóa 2019 đợt 1