Thông báo về việc dời lịch học tập của học viên cao học để ứng phó với dịch bệnh Covid-19