Thông báo về việc kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ Tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020