Thông báo về việc tạm dừng kỳ thi sát hạch chuẩn đầu ra tiếng Anh cho học viên cao học ngày 31/01/2021 do dịch Covid-19