Thông báo v/v Tổ chức đánh giá năng lực Tiếng Anh cho các học viên cao học khóa 2018 và NCS