VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

INSTITUTE OF POSTGRADUATE EDUCATION

Languages

  • English
  • Tiếng Việt

Trong tháng 01/2024, hai nghiên cứu sinh (NCS) Trương Công Mỹ và Đặng Quang Việt, ngành Khoa học Hàng hải đã bảo vệ thành công đề tài luận án tiến sĩ cấp Trường. Cả hai NCS đã hoàn thành việc học tập các môn theo Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ, bảo vệ thành công Tiểu luận tổng quan và chuyên đề tiến sĩ theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Trường ĐHHHVN và đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết theo quy định để thực hiện phiên họp đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường.

NCS. Trương Công Mỹ với đề tài luận án: Nghiên cứu phát triển hệ thống mô phỏng chuyển động tàu thủy với sàn treo ba bậc tự do ứng dụng thuật toán điều khiển hiện đại

Đóng góp mới của đề tài luận án của NCS. Trương Công Mỹ là đã phân tích cấu trúc điều khiển sàn treo 3 bậc tự do của hệ thống mô phỏng chuyển động tàu thủy thành hai khối: khối dự báo góc quay và khối điều khiển vị trí của cơ cấu chấp hành. Từ đó tổng hợp và hoàn thiện cơ sở lý thuyết của thuật toán dự báo trước góc quay của động cơ servo bằng mạng nơron nhân tạo, chứng minh tính đúng đắn và khả thi của phương pháp đề xuất bằng thực nghiệm với mô hình vật lý trên cơ sở các tiêu chí về độ chính xác  bám và giảm thời gian trễ.

NCS. Đặng Quang Việt với đề tài luận án: “Nghiên cứu xây dựng thuật toán ngẫu nhiên tính toán tuyến đường và kế hoạch chạy tàu tối ưu trên cơ sở ảnh hưởng của các yếu tố thời tiết”.

Đóng góp mới của đề tài luận án của NCS. Đặng Quang Việt là đã làm chủ được bản tin sóng toàn cầu, bản tin gió toàn cầu được mã hóa theo định dạng Grib 2 từ cơ sở dữ liệu của Viện nghiên cứu phát triển bền vững khí quyển nhân loại thuộc Đại học Kyoto, Nhật Bản; làm chủ được dữ liệu dòng chảy toàn cầu được mã hóa theo định dạng netCDF từ cơ sở dữ liệu của Dự án nghiên cứu, phân tích dòng chảy đại dương theo thời gian thực thuộc Phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực, Viện Công nghệ California; ứng dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu đặc tính thay đổi tấc độ tàu biển, đặc tính tiêu thụ nhiên liệu tàu biển trong từng điều kiện hành hải cụ thể phục vụ tính toán tuyến đường và kế hoạch chạy tàu tối ưu; xây dựng thuật toán vi khuẩn cải tiến tính toán tuyến đường và kế hoạch chạy tầu tối ưu nhiên liệu dựa trên nguyên tắc just in time “tàu đến cảng kịp lúc”.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường đề nghị Nhà trường hoàn thiện các thủ tục và công nhận học vị tiến sĩ cho hai NCS theo quy định.

Ảnh:

NCS. Trương Công Mỹ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường

PGS.TS Nguyễn Khắc Khiêm - Bí thư Đảng ủy, CT HĐT và PGS.TS Nguyễn Minh Đức - PHT Nhà trường tặng hoa chúc mừng

PGS.TS Nguyễn Mạnh Cường - Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng đánh giá LATS cấp Trường tặng hoa chúc mừng NCS

Người hướng dẫn khoa học tặng hoa chúc mừng NCS bảo vệ thành công luận án

NCS Đặng Quang Việt bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường

Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường

GS.TS Phạm Kỳ Quang - Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng đánh giá LATS cấp Trường tặng hoa chúc mừng NCS