Giấy mời các nghiên cứu sinh, học viên và người thân đến dự lễ trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ

Ghi chú: Giấy mời của từng nghiên cứu sinh và học viên lấy tại Văn phòng Viện đào tạo sau đại học, Phòng 203 nhà A6. Thời gian từ ngày 18/8/2018 đến 28/8/2018.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.