Giấy mời các nghiên cứu sinh, học viên và người thân đến dự Lễ trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Ghi chú: Giấy mời của từng nghiên cứu sinh và học viên lấy tại Văn phòng Viện đào tạo sau đại học, Phòng 203 nhà A6, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.