Giấy mời các nghiên cứu sinh, học viên và người thân đến dự Lễ trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ đợt 1 năm 2021