Giấy mời dự Lễ khai giảng khóa đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2020