Quyết định về việc Bổ nhiệm Viện Trưởng Viện Đào tạo sau đại học