Thông báo Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021 (Ngày 15,16/5/2021)