Thông báo kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020