Thông báo về việc tổ chức khóa đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Tổ chức và Quản lý vận tải bằng tiếng anh