Thông báo về việc nhập học Khóa đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2020