THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI LỊCH THI TUYỂN SINH THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2020