VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

INSTITUTE OF POSTGRADUATE EDUCATION

Languages

  • English
  • Tiếng Việt

Sáng ngày 09/3/2024, tại Phòng hội thảo 209 Nhà A6, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường đề tài luận án: Nghiên cứu nâng cao chất lượng điều khiển bám quỹ đạo của phương tiện chuyển động ngầmcho nghiên cứu sinh Vũ Văn Quang - Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa thuộc ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa; mã số: 9520216.

Tham dự buổi bảo vệ luận án có các thầy giáo đến từ các Trường: Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại học Thủy Lợi, Trường Đại học Phenikaa, Trường Đại học Hải Phòng; các nhà khoa học, cán bộ giảng viên, NCS đến từ Khoa Điện - Cơ ,Trường Đại học Hải Phòng và các đơn vị trong Trường, cùng với sự có mặt của gia đình, người thân, đồng nghiệp của nghiên cứu sinh tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường.

NCS Vũ Văn Quang đã hoàn thành các học phần trong Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, đã bảo vệ thành công Tiểu luận tổng quan và chuyên đề tiến sĩ theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết theo quy định để thực hiện phiên họp đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường.

Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án:

Luận án đã nghiên cứu và xây dựng các kỹ thuật điều khiển thích nghi mới trên cơ sở điều khiển phi tuyến kết hợp với mạng nơ ron nhân tạo và điều khiển mờ cho phương tiện ngầm tự hành AUV thiếu cơ cấu chấp hành có mô hình bất định, chịu ảnh hưởng của nhiễu môi trường. Mở ra hướng nghiên cứu cho điều khiển UAV.

Các kết quả mới của luận án:

- Luận án đã đưa ra mô hình toán phi tuyến của AUV có các yếu tố nhiễu loạn tác động.

- Xây dựng được thuật toán điều khiển Backstepping và Backstepping thích nghi sử dụng hệ logic mờ để so sánh đánh giá chất lượng điều khiển cho AUV thiếu cơ cấu chấp hành và có thành phần bất định dạng tham số.

- Xây dựng bộ điều khiển trượt tầng (HSMC - Hierarchical Sliding Mode Control) thích nghi nơ ron cho mô hình AUV.

Các kết quả này là những đóng góp có giá trị khoa học và thực tiễn trong lĩnh vực nghiên cứu, chế tạo AUV phục vụ cho nền kinh tế và quốc phòng.

Hình ảnh:

NCS Vũ Văn Quang bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường

Hội đồng đánh giá LATS cấp Trường nhận xét, đánh giá LATS của NCS Vũ Văn Quang

NCS chụp ảnh cùng Hội đồng đánh giá LATS cấp Trường

NCS chụp ảnh cùng người thân, bạn bè và đồng nghiệp