VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

INSTITUTE OF POSTGRADUATE EDUCATION

Languages

  • English
  • Tiếng Việt

Ngày 31/03/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 925/QĐ-BGDĐT về việc Công nhận các cấp độ của chứng chỉ tiếng Anh Aptis ESOL International Certificate tương đương  với các bậc của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Chứng chỉ Aptis ESOL là tên gọi mới của chứng chỉ Aptis, đã được tổ chức thi tại Việt Nam từ năm 2013; cụm từ ESOL (English for Speakers of Other Languages) được bổ sung để phù hợp với xu hướng phát triển của khảo thí ngôn ngữ và nhu cầu đánh giá trình độ tiếng Anh của những người không sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ trên thế giới.

Tính đến thời điểm này đã có 06 Chứng chỉ ngoại ngữ được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tương đương  với các bậc của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam áp dụng trong tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ theo quy định của Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đó là Chứng chỉ: 1. TOEFL iBT; 2. IELTS; 3. Cambridse Assessment English; 4. TOEIC (4 kỹ năng); 5. Aptis ESOL International Certificate  và 6. VSTEP.

Như vậy, các học viên từ khóa 2022 trở đi, đáp ứng được một trong 06 chứng chỉ trên ở trình độ tương đương Bậc 4 được cấp bởi các cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoàn toàn đủ điều kiện chuẩn đầu ra tiếng Anh.

Mẫu chứng chỉ Aptis ESOL: