VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

INSTITUTE OF POSTGRADUATE EDUCATION

Languages

  • English
  • Tiếng Việt

Chiều ngày 16/03/2024, tại Phòng 204 Nhà A6, Viện Đào tạo Sau Đại học tổ chức xét tuyển nghiên cứu sinh cho ứng viên: Đặng Thị Hoa. Ứng viên Đặng Thị Hoa tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế vận tải biển thuộc ngành Kinh tế vận tải, Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, tốt nghiệp thạc sĩ tại Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, và đang là giảng viên Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại.

Ứng viên Đặng Thị Hoa đăng ký xét tuyển ngành Tổ chức và quản lý vận tải, mã số 9840103, với đề tài dự kiến: Hoàn thiện chuỗi dịch vụ Logistics phân phối mặt hàng cá da trơn xuất khẩu đối với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2035.

Mục đích nghiên cứu chuỗi logistics phân phối mặt hàng cá da trơn xuất
khẩu của ứng viên NCS nhằm đề xuất các giải pháp để hoàn thiện chuỗi cung ứng mặt hàng cá da trơn xuất khẩu ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, đem đến sự phát triển bền vững cho các nhân tố tham gia vào chuỗi trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế là điều hết sức cần thiết.

Từ phân tích, đánh giá thực trạng, tác giả đề xuất mục tiêu, quan điểm, phương hướng và các giải pháp cơ bản có tính khả thi để hoàn thiện chuỗi logistics phân phối mặt hàng cá da trơn xuất khẩu đối với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2035. Phân tích các điều kiện cần thiết và tạo lập môi trường nhằm bảo đảm thực hiện có hiệu quả các giải pháp hoàn thiện chuỗi logistics phân phối mặt hàng cá da trơn xuất khẩu đối với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2035 và tầm nhìn 2045.

Sau khi trình bày đề cương, các Tiểu ban chuyên môn xét tuyển đặt câu hỏi, trao đổi, ứng viên trả lời…, Tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh đã thống nhất đánh giá ứng viên đạt yêu cầu và đề nghị Hội đồng tuyển sinh tiến sĩ Nhà trường công nhận ứng viên Đặng Thị Hoa trở thành NCS của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đợt tháng 02 năm 2024.

Hình ảnh: 

Ứng viên Đặng Thị Hoa bảo vệ đề cương xét tuyển NCS

Các nhà khoa học Tiểu ban chuyên môn trao đổi, đặt câu hỏi với ứng viên NCS

PGS.TS Đặng Công Xưởng - Trưởng Tiểu ban chuyên môn xét tuyển NCS công bố kết trúng tuyển và tặng hoa chúc mừng ứng viên

Tiểu ban chuyên môn, các nhà khoa học, lãnh đạo Viện ĐTSĐH chụp ảnh cùng ứng viên NCS Đặng Thị Hoa