VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

INSTITUTE OF POSTGRADUATE EDUCATION

Languages

  • English
  • Tiếng Việt

Chiều ngày 31/3/2024, tại Phòng 204 Nhà A6, Viện Đào tạo Sau Đại học tổ chức xét tuyển nghiên cứu sinh cho ứng viên: Võ Minh Tín. Ứng viên Võ Minh Tín tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điều khiển tàu biển, Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Quản lý hàng hải tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, hiện tại ứng viên đang công tác tại Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng.

Ứng viên Võ Minh Tín đăng ký xét tuyển ngành Khoa học Hàng hải, mã số 9840106, với đề tài dự kiến: “Nghiên cứu đánh giá nguy cơ ô nhiễm tràn dầu và ảnh hưởng của dầu tràn trên tuyến luồng hàng hải sông Hậu dựa trên phương pháp mô phỏng số”.

Tại các nước đang phát triển, đang công nghiệp hóa như Việt Nam, nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu trên sông và trên biển có xu hướng tăng lên, do vậy việc nghiên cứu đánh giá nguy cơ ô nhiễm tràn dầu và ảnh hưởng của dầu tràn cho một khu vực địa lý vẫn có tính cấp bách và ý nghĩa thực tiễn lớn.

Vì vậy, mục đích nghiên cứu của đề tài đó là xây dựng bộ cơ sở dữ liệu các yếu tố thủy triều gió, dòng tại khu vực luồng sông Hậu để làm dữ liệu đầu vào cho bài toán mô phỏng số tràn dầu; xây dựng mô hình mô phỏng số quá trình lan truyền và tác động của dầu tràn tới khu vực tuyến luồng sông Hậu với nhiều kịch bản khác nhau; thực nhiệm độ chính xác của mô hình mô phỏng số.

 Đề tài phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới tính chất của hạt dầu dựa trên tính khoa học, đồng thời cải tiến mô hình, công cụ mô phỏng phù hợp với điều kiện địa hình, khí hậu, chất đáy của khu vực nghiên cứu. Góp phần nội địa hóa sản phẩm, tự chủ được các công cụ mô phỏng, đánh giá sự cố ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, mô hình đánh giá nguy cơ ô nhiễm tràn dầu và ảnh hưởng của dầu tràn còn là công cụ hữu hiệu và thuận tiện để các nhà quản lý, các cơ quan ban ngành liên quan sử dụng để dự đoán và đưa ra các quyết định ứng phó sự cố tràn dầu một cách nhanh chóng và hiệu quả

Sau khi trình bày đề cương, các Tiểu ban chuyên môn xét tuyển đặt câu hỏi, trao đổi, ứng viên trả lời…, Tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh đã thống nhất đánh giá ứng viên đạt yêu cầu và đề nghị Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ Nhà trường công nhận ứng viên Võ Minh Tín trở thành NCS của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đợt tháng 04 năm 2024.

Ảnh:

PGS.TS Nguyễn Kim Phương - Viện trưởng Viện ĐTSĐH công bố QĐ của Hội đồng xét tuyển NCS

Ứng viên NCS trao đổi với Tiểu ban chuyên môn xét tuyển NCS và các nhà khoa học

TS. Nguyễn Trọng Đức và TS. Đỗ Mạnh Cường là dự kiến người hướng dẫn khoa học của NCS tặng hoa chúc mừng ứng viên

Tiểu ban Chuyên môn, các nhà khoa học, lãnh đạo Viện ĐTSĐH chụp ảnh cùng ứng viên NCS Võ Minh Tín