VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

INSTITUTE OF POSTGRADUATE EDUCATION

Languages

  • English
  • Tiếng Việt

Sáng ngày 19/06/2022, tại Phòng 204 Nhà A6, Viện Đào tạo Sau Đại học tổ chức xét tuyển nghiên cứu sinh cho hai ứng viên Ngô Đức Vượng và Bùi Minh Tuấn. Ứng viên Ngô Đức Vượng tốt nghiệp đại học và thạc sĩ tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, Ứng viên Bùi Minh Tuấn tốt nghiệp đại học và thạc sĩ tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, hiện tại cả hai ứng viên đang công tác tại Viện Kỹ thuật Hải quân.

Ứng viên Ngô Đức Vượng đăng ký xét tuyển Chuyên ngành Khai thác, bảo trì tàu thủy thuộc Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực, mã số 9520116, với đề tài dự kiến: Nghiên cứu dao động dọc hệ trục chính tàu biển sử dụng động cơ diesel công suất lớn.

Đề tài nghiên cứu đề cập đến nghiên cứu dao động dọc trên hệ động lực chính tàu biển dùng động cơ diesel tàu biển sẽ có ý nghĩa khoa học chính: Nghiên cứu bản chất hiện tượng dao động dọc cũng như dự báo mức độ dao động dọc có khả năng nguy hiểm đến các thành phần của hệ động lực trong các chế độ khai thác khác nhau trong thực tế; hoàn thiện mô hình và phương pháp nghiên cứu dao động dọc trên hệ động lực; nghiên cứu thiết kế thiết bị giám sát dao động dọc cũng như đề xuất một số giải pháp giảm dao động dọc nguy hiểm.

Ứng viên Bùi Minh Tuấn đăng ký xét tuyển Chuyên ngành Khai thác, bảo trì tàu thủy thuộc Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực, mã số 9520116, với đề tài dự kiến: Nghiên cứu dao động xoắn hệ trục chính diesel tàu biển qua vận tốc quay tức thời trục khuỷu.

 Đề tài nghiên cứu đề cập đến nghiên cứu tín hiệu dao động xoắn: vận tốc góc tức thời trên trục hệ động lực chính tàu biển và có ý nghĩa khoa học đó là nghiên cứu bản chất hiện tượng vật lý: tín hiệu dao động xoắn - vận tốc góc quay tức thời trên đường trục tại các chế độ khai thác khác nhau và ứng dụng vào chế tạo thiết bị đo, giám sát, chẩn đoán động cơ diesel tàu thủy bằng tín hiệu vận tốc góc quay tức thời.

Sau khi trình bày đề cương, Tiểu ban chuyên môn xét tuyển đặt câu hỏi, trao đổi, các ứng viên trả lời, Tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh đã thống nhất đánh giá hai ứng viên đạt yêu cầu và đề nghị Hội đồng tuyển sinh tiến sĩ Nhà trường công nhận hai ứng viên trở thành NCS của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đợt tháng 6 năm 2022, Chuyên ngành Khai thác, bảo trì tàu thủy thuộc Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực.

Một số hình ảnh của Phiên họp xét tuyển NCS:

Ứng viên Ngô Đức Vượng bảo vệ Đề cương trước Hội đồng xét tuyển NCS

Ứng viên Bùi Minh Tuấn trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét tuyển NCS

PGS.TS Nguyễn Kim Phương - Viện trưởng Viện ĐTSĐH tặng hoa chúc mừng ứng viên Ngô Đức Vượng đã bảo vệ thành công Đề cương NCS

PGS.TS Nguyễn Kim Phương - Viện trưởng Viện ĐTSĐH tặng hoa chúc mừng ứng viên Bùi Minh Tuấn đã bảo vệ thành công Đề cương NCS

Tiểu ban chuyên môn, các nhà khoa học, lãnh đạo Viện ĐTSĐH chụp ảnh cùng hai ứng viên NCS