VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

INSTITUTE OF POSTGRADUATE EDUCATION

Languages

  • English
  • Tiếng Việt

Sáng ngày 05/12/2023, tại Phòng 202 Nhà A6, Viện Đào tạo Sau đại học tổ chức xét tuyển nghiên cứu sinh cho ứng viên Hoàng Thị Mai Linh. Ứng viên tốt nghiệp đại học hệ chuyên gia tại Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Quốc gia Astrakhan, Liên bang Nga, chuyên ngành Đóng tàu, hiện tại đang là giảng viên tại Khoa Đóng tàu, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Ứng viên Hoàng Thị Mai Linh đăng ký xét tuyển nghiên cứu sinh chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy thuộc Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực, mã số 9520116, với đề tài dự kiến: Nghiên cứu xây dựng phương pháp tính toán tiếng ồn do xâm thực của chong chóng.

Mục đích nghiên cứu của đề tài là đánh giá một cách hệ thống cảnh hưởng của các thông số chủ yếu của chong chóng tàu thủy đến tiếng ồn do xâm thực. Trên cơ sở kết quả thu được xây dựng phương pháp tính toán mức tiếng ồn do xâm thực của chong chóng.

Sau khi trình bày đề cương, Tiểu ban chuyên môn xét tuyển đặt câu hỏi, trao đổi, ứng viên trả lời, Tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh đã thống nhất đánh giá ứng viên đạt yêu cầu và đề nghị Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ Nhà trường công nhận ứng viên trở thành NCS của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đợt tháng 12 năm 2023.

Một số hình ảnh Phiên họp xét tuyển NCS:

Các nhà khoa học Tiểu ban chuyên môn xét tuyển NCS trao đổi, đặt câu hỏi với ứng viên Hoàng Thị Mai Linh

Ứng viên Hoàng Thị Mai Linh trình bày đề cương trước Tiểu ban chuyên môn xét tuyển NCS

PGS.TS. Trần Ngọc Tú - Trưởng Tiểu ban xét tuyển NCS chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy công bố kết quả trúng tuyển và tặng hoa chúc mừng ứng viên

Tiểu ban xét tuyển NCS, các nhà khoa học chụp ảnh cùng ứng viên Hoàng Thị Mai Linh