VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

INSTITUTE OF POSTGRADUATE EDUCATION

Languages

  • English
  • Tiếng Việt

Trong hai ngày 22/12/2022 và 29/12/2022, tại Phòng 204 Nhà A6, Viện Đào tạo Sau Đại học tổ chức xét tuyển nghiên cứu sinh (NCS) cho ba ứng viên Nguyễn Thanh Diệu, Trần Việt Hà, Phan Văn Hùng. Cả ba ứng viên đều tốt nghiệp đại học tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Ứng viên Nguyễn Thanh Diệu hiện đang công tác tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, ứng viên Trần Việt Hà và Phan Văn Hùng hiện đang công tác tại Viện Kỹ thuật Hải Quân, Quân chủng Hải Quân.

Ứng viên Nguyễn Thanh Diệu đăng ký xét tuyển ngành Khoa học hàng hải, mã số 9840106, với đề tài dự kiến: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát hàng nguy hiểm luân chuyển qua cảng biển.

Ứng viên Trần Việt Hà đăng ký xét tuyển chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy thuộc Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực, mã số 9520116, với đề tài dự kiến: Nghiên cứu giải pháp nâng cao tính di động của  các tàu cao tốc làm nhiệm vụ tuần tra hiện có trong biên chế cảnh sát biển Việt Nam

Ứng viên Phan Văn Hùng đăng ký xét tuyển chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy thuộc Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực, mã số 9520116, với đề tài dự kiến: Nghiên cứu, tính toán ứng suất, biến dạng trên thân vỏ phương tiện ngầm dưới tác dụng của sóng xung kích.

Sau khi trình bày đề cương, các Tiểu ban chuyên môn xét tuyển NCS đặt câu hỏi, trao đổi, ứng viên trả lời, các Tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh đã thống nhất đánh giá cả ba ứng viên đạt yêu cầu và đề nghị Hội đồng tuyển sinh tiến sĩ Nhà trường công nhận ứng viên trở thành NCS của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đợt tháng 12 năm 2022.

Một số hình ảnh: 

Các nhà khoa học Tiểu ban chuyên môn trao đổi, đặt câu hỏi với ứng viên Nguyễn Thanh Diệu

Tiểu ban chuyên môn, các nhà khoa học chụp ảnh cùng ứng viên Nguyễn Thanh Diệu

Ứng viên Trần Việt Hà trình bày đề cương trước Tiểu ban chuyên môn xét tuyển NCS

Tiểu ban chuyên môn, các nhà khoa học chụp ảnh cùng ứng viên Trần Việt Hà

Các nhà khoa học Tiểu ban chuyên môn trao đổi, đặt câu hỏi với ứng viên viên Phan Văn Hùng

Tiểu ban chuyên môn, các nhà khoa học, lãnh đạo Viện ĐTSĐH chụp ảnh cùng ứng viên Phan Văn Hùng