VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

INSTITUTE OF POSTGRADUATE EDUCATION

Languages

  • English
  • Tiếng Việt

Chiều ngày 21/10/2022, tại Phòng 204 Nhà A6, Viện Đào tạo Sau Đại học tổ chức xét tuyển nghiên cứu sinh cho ứng viên Nguyễn Thị Phương Mai. Ứng viên tốt nghiệp đại học ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Clausthal, Cộng hòa liên bang Đức và tốt nghiệp thạc sỹ Quản lý kinh tế tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, hiện tại ứng viên là giảng viên Khoa Quản trị - Tài chính, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Ứng viên Nguyễn Thị Phương Mai đăng ký xét tuyển nghiên cứu sinh ngành Quản lý kinh tế, mã số 9310110, với đề tài dự kiến: Nghiên cứu tác động của quản trị công ty đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp cảng biển Việt Nam.

Quản trị công ty là một trong những nhân tố cơ bản nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp, có mối quan hệ tỷ lệ thuận với hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty, đặc biệt là các công ty niêm yết, có ý nghĩa quan trọng và vai trò to lớn đối với sự phát triển kinh tế của các quốc gia.

Mục đích nghiên cứu của đề tài đó là: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản trị công ty; đo lường hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp cảng biển Việt Nam; xác định và lượng hóa mức độ tác động của quản trị công ty đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp cảng biển Việt Nam; đề xuất một số khuyến nghị cho nhà quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp.

Sau khi trình bày đề cương, Tiểu ban chuyên môn xét tuyển đặt câu hỏi, trao đổi, ứng viên trả lời, Tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh đã thống nhất đánh giá ứng viên đạt yêu cầu và đề nghị Hội đồng tuyển sinh tiến sĩ Nhà trường công nhận ứng viên trở thành NCS của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đợt tháng 10 năm 2022.

Một số hình ảnh:

TS. Lại Huy Thiện - Phó Viện trưởng Viện ĐTSĐH công bố Quyết định thành lập Tiểu ban chuyên môn xét tuyển NCS

Ứng viên Nguyễn Thị Phương Mai trình bày đề cương xét tuyển NCS

Các nhà khoa học Tiểu ban chuyên môn trao đổi, đặt câu hỏi với ứng viên NCS

PGS.TS Đặng Công Xưởng - Trưởng Tiểu ban chuyên môn xét tuyển NCS tặng hoa chúc mừng ứng viên Nguyễn Thị Phương Mai

Tiểu ban chuyên môn, người hướng dẫn khoa học, lãnh đạo Viện ĐTSĐH chụp ảnh cùng ứng viên NCS