VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

INSTITUTE OF POSTGRADUATE EDUCATION

Languages

  • English
  • Tiếng Việt

STT Ngành Trình độ
1 Quản lý tài chính Thạc sỹ
2 Quản lý dự án đầu tư và xây dựng Thạc sỹ
3 Kỹ thuật điện tử - viễn thông Thạc sỹ
4 Quản lý vận tải và Logistics Thạc sỹ
5 Maritime Safety Engineering Thạc sỹ
6 Marine Machinery Operation And Maintenance Thạc sỹ
7 Mechanical And Marine Engineering Thạc sỹ
8 Shipbuilding Thạc sỹ
9 Transport Organization And Management Thạc sỹ
10 Control And Automation Engineering Thạc sỹ
11 Maritime Administration Thạc sỹ
12 Economics Management Thạc sỹ
13 Hydraulic Engineering Thạc sỹ
14 Electronics Engineering Thạc sỹ
15 Civil And Industrial Engineering Thạc sỹ
16 Enviromental Engineering Thạc sỹ
17 Information Technology Thạc sỹ
18 Chương trình đào tạo các ngành thạc sĩ áp dụng cho các khóa từ 2017 đợt 2 Thạc sỹ
19 Kĩ thuật Môi trường Thạc sỹ
20 Ngành Kĩ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Thạc sỹ
21 Chuyên Ngành Bảo Đảm An Toàn Hàng Hải Thạc sỹ
22 Ngành Kỹ thuật điện tử Thạc sỹ
23 Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy Thạc sỹ
24 Ngành Quản lý kinh tế Thạc sỹ
25 Ngành Công nghệ thông tin Thạc sỹ
26 Chuyên ngành Quản lý hàng hải Thạc sỹ
27 Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa Thạc sỹ
28 Ngành Tổ chức và Quản lý vận tải Thạc sỹ
29 Chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy Thạc sỹ
30 Chuyên ngành Máy và thiết bị tàu thủy Thạc sỹ
31 Chuyên ngành Khai thác, bảo trì tàu thuỷ Thạc sỹ