Thông báo về việc triển khai dạy và học online các học phần BSKT phục vụ kỳ Tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020