Skip to:

Văn bản, biểu mẫu

Tiêu đề Loại văn bản File đính kèm Ngày đăng
Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy Nghiên cứu sinh PDF icon chuong_trinh_dao_tao_tien_sy_nganh_xay_dung_cong_trinh_thuy_-_2013.pdf 24/08/2017
Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, chuyên ngành: Tổ chức và Quản lý vận tải Nghiên cứu sinh PDF icon chuong_trinh_dao_tao_tien_sy_nganh_tcqlvt-_12.7.2012.pdf 24/08/2017
Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, chuyên ngành: Máy thiết bị tàu thủy Nghiên cứu sinh PDF icon chuong_trinh_dao_tao_tien_sy_chuyen_nganh_may_va_tb_tau_thuy-12.7.2012.pdf 24/08/2017
Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Nghiên cứu sinh PDF icon chuong_trinh_dao_tao_tien_si_nganh_ktdktdh.pdf 24/08/2017
Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, chuyên ngành: Khoa học hàng hải Nghiên cứu sinh PDF icon chuong_trinh_dao_tao_tien_si_nganh_khoa_hoc_hang_hai_-_2013.pdf 24/08/2017
Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, chuyên ngành: Khai thác, bảo trì tàu thủy Nghiên cứu sinh PDF icon chuong_trinh_dao_tao_tien_sy_nganh_khai_thac_bao_tri_tau_thuy_-12.7.2012.pdf 24/08/2017
Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, chuyên ngành: Kỹ thuật tàu thủy Nghiên cứu sinh PDF icon chuong_trinh_dao_tao_tien_sy_nganh_ky_thuat_tau_thuy_-_12.7.2012.pdf 24/08/2017
Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ theo đề án 911, chuyên ngành: Kỹ thuật tàu thủy Nghiên cứu sinh PDF icon chuong_trinh_dao_tao_tien_si_-_ky_thuat_tau_thuy_1_de_an_911_.pdf 24/08/2017
QUY CHẾ Tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ (Ban hành kèm theo Thông tư số 08 /2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Nghiên cứu sinh PDF icon 08-2017-tt-bgddt_-_quy_che.pdf 28/04/2017
QUY CHẾ Tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ (Ban hành kèm theo Thông tư số 08 /2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Nghiên cứu sinh PDF icon 08-2017-tt_-_bgddt_-_phu_luc.pdf 28/04/2017

Pages