Skip to:

Văn bản, biểu mẫu

Tiêu đề Loại văn bản File đính kèm Ngày đăng
QUY CHẾ Tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ (Ban hành kèm theo Thông tư số 08 /2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Nghiên cứu sinh PDF icon 08-2017-tt-bgddt_-_quy_che.pdf 28/04/2017
QUY CHẾ Tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ (Ban hành kèm theo Thông tư số 08 /2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Nghiên cứu sinh PDF icon 08-2017-tt_-_bgddt_-_phu_luc.pdf 28/04/2017
Phiếu sửa chữa , hiệu chỉnh luận văn Thạc sĩ Thạc sỹ Microsoft Office document icon bm.11-qt.sdh_.05_-_phieu_sua_chua_hieu_chinh_dtlvtn.doc 21/03/2017
Quyết định và hướng dẫn sử dụng phần mềm Turnitin Thạc sỹ File qd_su_dung_va_huong_dan_su_dung_phan_mem_turnitin.rar 14/02/2017
Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy Thạc sỹ PDF icon nganh_ky_thuat_xay_dung_cong_trinh_thuy.pdf 22/11/2016
Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa Thạc sỹ PDF icon nganh_ky_thuat_dieu_khien_va_tu_dong_hoa.pdf 22/11/2016
Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành: Tổ chức và Quản lý vận tải Thạc sỹ PDF icon nganh_to_chuc_va_quan_ly_van_tai.pdf 22/11/2016
Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành: Quản lý kinh tế Thạc sỹ PDF icon nganh_quan_ly_kinh_te.pdf 22/11/2016
Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành: Quản lý hàng hải Thạc sỹ PDF icon chuyen_nganh_quan_ly_hang_hai.pdf 22/11/2016
Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành: Máy và thiết bị tàu thủy Thạc sỹ PDF icon chuyen_nganh_may_va_thiet_bi_tau_thuy.pdf 22/11/2016

Pages